Klachtencommissie

OFF

De Zwingeltjes zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. De geschillencommissie stelt zich ten doel om ten behoeve van de organisaties voor kinderopvang de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector uit te voeren. Wanneer u een klacht heeft die door de pedagogisch medewerkers of de directie afgehandeld kan worden kunt u naar de oudercommissie stappen, kan uw klacht ook hier niet afgehandeld worden,of wanneer u voorkeur geeft aan een onafhankelijke behandeling van de klacht, kunt u eerst nog naar het klachtenloket, mocht u hier ook niet geholpen kunnen worden, kunt u terecht bij deze geschillencommissie. Er is een goedgekeurd klachtenreglement waarin de procedure wordt vermeld. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ter inzage bij De Zwingeltjes of u kunt het opvragen bij de voorzitter van de oudercommissie. Jaarlijks wordt het openbaar verslag Klachten opgesteld, welke ter inzage ligt voor ouders op het dagverblijf.

Categories: Klachtenprocedure
This post was written by , posted on maart 18, 2014 dinsdag at 2:12 pm

Comments are currently closed.