Oudercommissie

OFF

De oudercommissie van De Zwingeltjes behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigt de ouders.
Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij De Zwingeltjes gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden.

Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de tarieven van de kinderopvang.

Categories: Oudercommissie
This post was written by , posted on maart 17, 2014 maandag at 2:17 pm

Comments are currently closed.