Wet kinderopvang

OFF

Binnen de kinderopvang moeten we voldoen aan de regels en eisen die in de Wet Kinderopvang en richtlijnen die in het landelijk Kwaliteitsconvenant beschreven staan. In het kort: •Ouders sluiten zelf een contract af met een kinderdagverblijf. •Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om een rijksbijdrage – de kinderopvangtoeslag – aan te vragen via de belastingdienst die inkomensafhankelijk is – ouders dragen zelf het resterende deel van de kosten. •Als ouder kunt u door deelname aan de oudercommissie invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de kinderopvangorganisatie. •Elk kindercentrum is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang; de GGD controleert daarbij steekproefsgewijs. Wat betekent dit voor uw als ouder: •U zoekt een kinderdagverblijf dat bij u past. •Drie maanden voordat u begint bij onze kinderopvang download u bij de belastingdienst een aanvraagformulier. •Klik hier voor het aanvraagformulier Kinderopvangtoeslag belastingdienst •De belastingdienst heeft ongeveer 2 maanden nodig om uw aanvraag te verwerken. •U betaalt vooruit de kinderopvangbijdrage; de belastingdienst betaalt ook vooruit. Meer weten? Op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de meest recente informatie beschikbaar

This post was written by , posted on maart 17, 2014 maandag at 1:49 pm

Comments are currently closed.