Klachtenprocedure

Klachtencommissie

OFF

De Zwingeltjes zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. De geschillencommissie stelt zich ten doel om ten behoeve van de organisaties voor kinderopvang de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector uit te voeren. Wanneer u een klacht heeft die door de pedagogisch medewerkers of …Continue reading →