De Wet Kinderopvang

Wet kinderopvang

OFF

Binnen de kinderopvang moeten we voldoen aan de regels en eisen die in de Wet Kinderopvang en richtlijnen die in het landelijk Kwaliteitsconvenant beschreven staan. In het kort: •Ouders sluiten zelf een contract af met een kinderdagverblijf. •Daarnaast bestaat er …Continue reading →