Oudercommissie

Oudercommissie

OFF

De oudercommissie van De Zwingeltjes behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. …Continue reading →