Author Archive

Nieuwsbrief

OFF

Nieuwsbrief KDV en BSO de Zwingeltjes bv September 2014 Inleiding: Hallo Allemaal.. We kijken terug op 5 positieve maanden. De meeste van jullie weten het al, dat we zijn uitgebreid met kinderopvang van 0 tot 12 jaar, en zijn we …Continue reading →

Klachtencommissie

OFF

De Zwingeltjes zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. De geschillencommissie stelt zich ten doel om ten behoeve van de organisaties voor kinderopvang de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector uit te voeren. Wanneer u een klacht heeft die door de pedagogisch medewerkers of …Continue reading →

Welkom

OFF

Hier onder vind u handige informatie over De Zwingeltjes bv.

Oudercommissie

OFF

De oudercommissie van De Zwingeltjes behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. …Continue reading →

Wet kinderopvang

OFF

Binnen de kinderopvang moeten we voldoen aan de regels en eisen die in de Wet Kinderopvang en richtlijnen die in het landelijk Kwaliteitsconvenant beschreven staan. In het kort: •Ouders sluiten zelf een contract af met een kinderdagverblijf. •Daarnaast bestaat er …Continue reading →

Tarieven en Openingstijden

OFF

Openingstijden: Geopend: maandag tot vrijdag van 6:30 tot 19:30 Gesloten: M1 januari Nieuwjaarsdag Tweede Paasdag 27 april Koningsdag Bevrijdingsdag 5 mei om de  5 jaar (start 2010) Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 25 en 26 december  Kerstmis 24 en 31 dec. zijn …Continue reading →